privet vsem

xachu atkalibravac tach na F480 mne skazali shto nado zalic eeprom.ktonibuc vilajite
pajalosta eeprom ili full.pod rukoi nspro ustpro i hwk

spasibo zaranii