Памагите саветом или схему где искат. Апарат не вклучаетса на кнопка вклуения реагирует, обиектив внорме, предахранител нашол адин ито цели. ?????