Monjo ufs-om sdelat unlock? "phone freeze"
i eshe sushestvuyet russkuyu proshivku ili net?