На плате обозначен как Е880_v2.0 2008-10-16.
На две симкарты.С TV.

Заранее благодарен за помощь.