Pisali li Z600 s testpointom pri pomoschi Diva??

Kak sdelatj kabetj??