Privet!u menja T 191 kogda ja zahozu v inet to piset sluzba interneta ne dastupna!po4emu?