podskazite kak otvyazat ot operatora. kuda nazatna proge ?
sps.